CÔNG TY TNHH WESCO
 
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
SẢN PHẨM
DỰ ÁN
TUYỂN DỤNG
LIÊN HỆ
SẢN PHẨM
WATER AND WASTE WATER
Valves
FRP Pipes
Ductile Iron Pipes
INDUSTRIAL
Thermal Protection
Seal
OIL AND GAS
Valves - API Valves
FOOD AND BEVERAGES
Valves - High Purity Hygenic
PHARMACEUTICAL
Valves - High Purity Hygenic
WATER METERS
Industrial Meter - Q4000
Industrial Meter - Helix 4000
Domestic Meter - PSM - Class C
Domestic Meter - GKMJ2 - Class B
 
ĐỀ MỤC SẢN PHẨM
© 2011 Bản quyền của WESCO | Thiết kế và phát triển bởi P.A Vietnam Ltd