CÔNG TY TNHH WESCO
 
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
SẢN PHẨM
DỰ ÁN
TUYỂN DỤNG
LIÊN HỆ
 

Công ty TNHH WESCO là một công ty chuyên ngành, nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng chìa khóa trao tay ve nước và xử lý nước thải.

WESCO đã trỡ thành một nhà thầu tin cậy trong lĩnh vực công nghiệp, nhựng được hợp đồng từ vốn đầu tư nước ngoài lớn  nhà máy xử lý nước (BOT) đô thị và khách hàng quốc tế khác cũng được biết đến.

© 2011 Bản quyền của WESCO | Thiết kế và phát triển bởi P.A Vietnam Ltd